Liên hệ qua Skype          
 
Lê Minh Trung
My status          
 
Nguyễn Khắc Quân
My status          
 
Lê Văn Hùng
My status          
Sản Phẩm
 
STT Tên Sản Phẩm Nhà sản xuất Xuất xứ Quy cách
1 AMOXYCILLIN TRIHYDRATE POWDER - KDL Biotech Limited
- Aurobindo Pharma Ltd
India 25Kg/Drum
2 AMPICILLIN TRIHYDRATE POWDER - KDL Biotech Limited
- Aurobindo Pharma Ltd
India 25Kg/Drum
3 ASPIRIN - Yixing City Xingyu Medicine Chemicals Co., Ltd
- Hebei Jingye Chemical Co., Ltd, Medicine Chemical Engineering Branchd
China 25Kg/Drum
4 BENZYLPENICILLIN POTASSIUM STERILE - CSPC Hebei Zhongrun Pharmaceutical Co., Ltd China 25Bou/Drum
5 CEFOTAXIME SODIUM STERILE - Zhejiang Yongning Pharmaceutical Co., Ltd
Aurobindo Pharma Ltd
China 10Kg/Tin
6 CEPHALEXINE MONOHYDRATE POWDER -Lupin Limited
- Aurobindo Pharma Ltd
India 25Kg/Drum
7 COLISTIN SULFATE - Shandong Lukang Biotechnology Co.,Ltd
- Hebei Shengxue Dacheng Pharmaceutical (Tangshan) Co.,Ltd
- Livzon Group Fuzhou Fuxing Pharmaceutical Co.,Ltd
- Huavet Chemical & Pharmaceutical Co., Ltd
China 20Kg/Drum
8 CEFTIOFUR HCL (Sterile & Micronized) Zhejiang K-Sheng Bio-Pharm Co., Ltd China 5Kg/Tin
9 DEXAMETHASONE ACETATE - Tianjin Tianyao Pharmaceuticals Co.,Ltd China 1Kg/Tin
10 DEXAMETHASONE SODIUM PHOSPHATE - Tianjin Tianyao Pharmaceuticals Co., Ltd China 1Kg/Tin
11 DOXYCYCLINE HCL - Yangzhou Pharmaceutical Co.,Ltd
- Kunshan Chemical & Pharmaceutical Co.,Ltd
China 25Kg/Drum
12 ENROFLOXACIN HCL - Zhejiang Guobang Pharmaceutical Co.,Ltd
- Zhejiang Langbo Pharmaceutical Co.,Ltd
China 25Kg/Drum
13 ENROFLOXACIN BASE - Zhejiang Guobang Pharmaceutical Co.,Ltd
- Zhejiang Langbo Pharmaceutical Co.,Ltd
China 25Kg/Drum
14 FLUMEQUINE SODIUM - Taizhou JieDa Pharmaceutical Co.,Ltd China 25Kg/Drum
15 FLORFENICOL - Zhejiang Hisoar Pharmaceutical Co.,Ltd
- Zhejiang Runkang Pharmaceutical Co.,Ltd
- Anhui Liberty Pharmaceutical Co.,Ltd
- Zhangjiagang Hengsheng Pharmaceutical Co.,Ltd
China 25Kg/Drum
16 GENTAMYCIN SULPHATE (STERILE) - Nanyang Pukang Pharmaceutical Co.,Ltd
- Yantai Justaware Pharmaceutical Co.,Ltd
China 5 Bou/Tin
2Tin/Carton
17 KANAMYCIN MONO SULPHATE - Gutian Fuxing Pharmaceutical Co.,Ltd China 19,6Kg/Drum
18 IVERMECTIN EP - Hebei Veyong Animal Pharmaceutical Co.,Ltd China 1Kg/Tin
19 LEVAMISOLE HCL - Nanjing Baijingyu Pharmaceutical Co.,Ltd China 25Kg/Drum
20 NORFLOXACIN HCL - Zhejiang Dankong Pharmaceutical Co.,Ltd China 25Kg/Drum
21 NEOMYCIN SULPHATE - Yichang Sanxia Pharmaceutical Co.,Ltd
- Sichuan Long March Pharmaceutical Co.,Ltd
China 20Bou/Drum
22 OXYTETRACYCLINE HCL - Dafeng Huashu Pharmaceutical Co.,Ltd
- Yangzhou Pharmaceutical Co.,Ltd
China 25Kg/Drum
23 PRAZIQUANTEL - Shanghai Jiayi Pharmaceutical Co.,Ltd
- Hebei Jiheng Group Pharmaceutical Co.,Ltd
China 25Kg/Drum
24 POVIDONE IODINE - G. Amphray Laboratories
- Vishal Laboratories
India 25Kg/Drum
25 STREPTOMYCIN SULPHATE STERILE - Hebei Shengxue Dacheng Pharmaceutical Co.,Ltd
- North China Pharmaceutical Co.,Ltd
China 5 Bou/Tin
2Tin/Carton
26 SULPHADIAZINE SODIUM - Wujiang Bolin Industrial Co.,Ltd
- Nanhai Beisha Pharmaceutical Co.,Ltd
- Suzhou Wugan Pharmaceutical Co.,Ltd
China 25Kg/Drum
27 SULPHADIMIDINE BASE - Wujiang Bolin Industrial Co.,Ltd
- Nanhai Beisha Pharmaceutical Co.,Ltd
- Suzhou Wugan Pharmaceutical Co.,Ltd
China 25Kg/Drum
28 SULPHADIMIDINE SODIUM - Wujiang Bolin Industrial Co.,Ltd
- Nanhai Beisha Pharmaceutical Co.,Ltd
- Suzhou Wugan Pharmaceutical Co.,Ltd
China 25Kg/Drum
29 SULPHAGUANIDINE - Wujiang Bolin Industrial Co.,Ltd
- Nanhai Beisha Pharmaceutical Co.,Ltd
- Suzhou Wugan Pharmaceutical Co.,Ltd
China 25Kg/Drum
30 SULPHAMONOMETHOXINE SODIUM - Wujiang Bolin Industrial Co.,Ltd
- Nanhai Beisha Pharmaceutical Co.,Ltd
China 25Kg/Drum
31 SULPHACHLOROPYRIDAZINE SODIUM - Wujiang Bolin Industrial Co.,Ltd China 25Kg/Drum
32 TOLTRAZURIL - Zhejiang Guobang Pharmaceutical Co.,Ltd China 5Kg/Drum
33 THIAMPHENICOL - Anhui Liberty Pharmaceutical Co.,Ltd.
- Zhangjiagang Hengsheng Pharmaceutical Co.,Ltd
China 25Kg/Drum
34 TIAMULIN FUMARATE - Zhejiang Shenghua Biok Biology Co.,Ltd
- Jiangsu Sel Biochem Co.,Ltd
China 25Kg/Drum
35 TRIMETHOPRIM - Shouguang Fukang Pharmaceutical Co.,Ltd China 25Kg/Drum
36 TYLOSIN TARTRATE POWDER Biovet Bulgaria 20Kg/Drum
37 TYLOSIN TARTRATE POWDER - Zhejiang Apeloa Kangyu Bio-pharmaceutical Co.,Ltd
- Ningxia Tairui Pharmaceutical Co.,Ltd
China 15Kg/Drum